Lägg till en text här på sidan

Deponi i Dvärred, Rännareflog, Lindome Mölndal?!

Viavest Miljö AB och Joel Berg (ägare av fastigheten Dvärred 4:15) har till Mark-och miljödomstolen lämnat in ansökan om tillstånd för deponiverksamhet och vattenverksamhet på fastigheten Dvärred 4:15 i Mölndals kommun. Målnummer M 5124-18. Mölndals Naturskyddsförening har tidigare, år 2013 och 2015, yttrat sig i samråd om den planerade anläggningen. Vi motsätter oss en deponi. Läs […]

Ordförandebrev 2019

Ordförandebrev 2019 Hej, jag vill börja med att önska dig ett Gott Nytt År 2019 och tacka för att du som medlem värnar natur och miljö. Tillsammans, vi är cirka 2000 medlemmar i Mölndal!, har vi kraft att påverka och förändra. Tveka inte att ta kontakt med styrelsen  om du vill prata om ”något”, informera, […]

Hej världen!

Välkommen hit! I den nya versionen av Naturkontakt som släpptes 20 november 2012 har varje del av Naturskyddsföreningen fått en egen startsida. Det går att publicera texter, material eller bara ha sidan som startsida för de grupper som berör kretsen/länsförbundet/nätverket. Det är enkelt att använda och fungerar som en vanlig wordpress-blogg. Om du är aktiv […]